'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

ශ්‍රී පාදයට පෙනෙන උදෑසනක අසිරිය

 කදු උඩින් මීදුම ගලන අයුරු

 මීදුම් සලුවෙන් වැසුනු කදු පන්තිශ්‍රී පාදයට පෙනෙන උදෑසනක අසිරිය

ඡායාරූප අනුග්‍රහය : ඉෂාර ආරියරත්න (ශ්‍රී ලංකා ඉන්ෂුවරන්ස් අවදානම් පාලන)


 
 
 
 
Amila Kumara Hewavithana
Lowanaya Sri Lanakan Photography blog,  Sri Lanakan Macro Photography
Sony Cyber Shot
www.lowanaya.blogspot.com

0 comments:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...