'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

අහිංසකී

                              මේ මුහුනේ තියෙන්නේ අහිංසක හිනාවක් නෙමෙයි. බිත්ති හතරකට කොටු වෙලා නිදහස් හුස්ම විදින්න අර අදින කුසේ බඩකින්න නිසා ජීවත් වන තවත් එක ජීවිතයක්

Camera Canon 60D  70-300mm lens
www.lowanaya.blogspot.com
Weerasinghe Photography

4 comments:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...