'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

රෝස

නුවරඑළියෙදි දැක්ක ලස්සන රෝස මලක්.
Lowanaya Sri Lanakan Photography blog,  Sri Lanakan Macro Photography
Olympus VG-130 Camera
www.lowanaya.blogspot.com
Amila Kumara Hewavithana

1 comment:

  1. Commented By හදවතින්ම ශ්‍රී ලාංකිකයි..නුවරඑළියේ සුන්දරත්වය ගැන තියන ෆොටෝ තියනවනම් මට දෙන්න.. මට නුවර එලිය ගැන විස්තර අඩුයි..

    ReplyDelete

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...