'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

අතු පතර​

”lowanaya
       මේ පින්තූරෙත්  වීදියගොඩ ආයුර්වේද බෙහෙත් ශාලාවේදී  ගත්ත එකක්. එච්චර අදහසක් තියගෙන නෙමෙයි මේ පින්තූරේ ගත්තේ , 

----------------------------------------------------------------------------------
 භාගතකිරීම:- 4288X2416 (1920X1080)


0 comments:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...