'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

කැටයම​

            කැටයමකට යටින් ලෝකය හරියට මේ වගේම තමයි....කැටයමේ තියන ලස්සන මිසක් ඊට එහා තියන ලෝකයේ ලස්සන අපිට පේන්නෙ නෑ.. ලඟ තියන ලස්සන දේට හිත ඇදුනත් ඈත තියන බොඳවුනු ලෝකය අපිට  හැමදාම මේ වගේ තමයි පෙන්නේ....

0 comments:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...