'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

දිය රෝස පොහොට්ටුව​
                    පාට කොයිතරම් අපේ හිත ගන්නවද​?  ඉර එලිය පුංචි මල් පොහොට්ටුවක් ඇතුලෙන් එබිලා බලනකොට මැවෙන ලස්සන​........ .......ඒක විඳලා බලන්න ඕන දෙයක්.. 

0 comments:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...