'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

බේබි රෝස​

”basic

1 comment:

  1. එකතු කරන්න නිම්නයට ඔබේ අඩවිය. එසැනින් එකතු වේ. http://nimnaya.info

    ජායාරුප අඩවියක් නිසා සමහර විට හැම සිංඩියකටම ගන්න එකක් නෑ.නිම්නයට අමතරව කොත්තුවට ඇතුල් කල හැක එයාලා ගන්නවා ජායා රුප අඩවි ඉතාම ඉක්මනින්. http://kottu.org ස්තුති

    ReplyDelete

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...