'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

අරටුව

වෙල් යායක් මැද තිබුන මැරුණු ගහක්. හැබැයි ගහේ උඩටම වැල් හෙවිල නිසා ඒබවක් පේන්නෙ නෑ.
ජායාරූපය ගත්තෙ හැන්දෑවෙ ඒ නිසා ටිකක් අදුරු පැහැයක් අරගෙන. ගහේ කුරුල්ලො කීපදෙනෙක් වහල ඉන්න නිසා අමුතු ලස්සනකුත් එකතු උනා.


Lowanaya Sri Lanakan Photography blog,  Sri Lanakan Macro Photography
Olympus VG-130 Camera
www.lowanaya.blogspot.com
Amila Kumara Hewavithana

2 comments:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...