'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

වැස්ස වෙලාවක හැන්දෑවේ

මේ මොනරාගල මලගෙදරක යන අතරමග ගත්ත එකක්.මේ ජලාශෙට කියන නම නම් මතක නෑ.දන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් කියන්න.මේකත් වැස්ස වෙලාවක හැන්දෑවේ ගත්තේ.Nokia N81(2mpx)

2 comments:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...