'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

පුංචි චාරිකාවක මතක සටහන් 1බන්ඩාරවෙල පැත්තේ රවුමක් යද්දී ගත්ත HDR  පින්තූරයක්, මේ පින්තූරේ ගත්තේ බලන්ගොඩදී...
Lowanaya Sri Lanakan Photography blog,  Sri Lanakan Macro Photography
Canon 60d Camera
www.lowanaya.blogspot.com
Nilanga Weerasinghe 

1 comment:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...