'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

නැරඹුම් ස්ථානයක්

නැරඹුම් ස්ථානයක්...........Lowanaya Sri Lanakan Photography blog,  Sri Lanakan Macro Photography
Pix by Tharanga Peiris (Sri Lanka Insurance)
Nokia 6120 Classic
www.lowanaya.blogspot.com


1 comment:

  1. හරිම අපූරු තැනක් යන්න තිබුනනං..

    ReplyDelete

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...