'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

ගොටුකොළ

                       අපේ අම්මගේ පුංචි ගොටුකොළ වගාවට ඉර පායන විදිහ තමයි මේ තියෙන්නෙ. ලපටි ගොටුකොළ කොළ අතරෙන් ඉර එලිය වැටෙන කොට හරිම ලස්සනයි.අපිම හිටවපු පැලයක්   ලස්සනට හැදෙනව දකින කොට හිතට එන්නෙ හරිම සතුටක්.


0 comments:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...