'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

ගඟ අසබඩ

මේ සුවාරපොල,පිළියන්දල එක්තරා නිවසක මිදුල කෙලවරට ගිය වෙලාවක දැක්ක දර්ශණයක්.මේක ගත්තෙත් ෆෝන් එකෙන්.Quality එකනම් ටිකක් මදි ඇති.
Camera -  Nokia 2700C

2 comments:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...