'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

කටුස්සා


            ගෙදරදී අහම්බෙන් දැක්ක යලුවෙක් තමයි මේ ඉන්නෙ, හැන්ගිලා හිටියට කැමරාවට අහුකරගන්න පුලුවන් උනා. 
Lowanaya Sri Lanakan Photography blog,  Sri Lanakan Macro Photography
Camera Sony Cyber-shot DSC-W530
www.lowanaya.blogspot.com
Pasan Sanjaya

1 comment:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...