'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

අමුතු අඬුව

මේක ටිකක් අමුතු අඬුවක්.ලේ දන් දීපු අය නම් දැකල ඇති.මේක පවිච්චි කරන්නේ ලේ අරගෙන ඉවර වෙලා අර බටේ තියෙන ලේ ටික පැකට් එක ඇතුලට යවන්න.

0 comments:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...