'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

නියගලා මල

නියගලා මල.. ලස්සනයි .. හැබැයි වස  යි.....
Lowanaya Sri Lanakan Photography blog,  Sri Lanakan Macro Photography
Camera - Olympus VG-130
www.lowanaya.blogspot.com
Amila Kumara Hewavithana

2 comments:

  1. කළා රසය තිබුනත් නියගලා මලේ
    මලා නේද කෑවොත් නියගලා අලේ

    ReplyDelete

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...