'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

වෙහෙරහේන විහාරය

වෙහෙරහේන විහාරයේ ඇති මේ බුද්ධ ප්‍රතිමාව මීටර් 39ක් උසයි. එයට ඉදිරියෙන් ඇති පොකුණ යටින් ජාතක කථා නිරූපනය වන චිත්‍ර ඇති උමං මගක් විහිදෙනවා.

Lowanaya Sri Lanakan Photography blog,  Sri Lanakan Macro Photography
Olympus VG-130 Camera
www.lowanaya.blogspot.com
Amila Kumara Hewavithana

0 comments:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...