'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

බත්කූරා


                            පුංචිකාලේ අපේ සෙල්ලන් ලෝකේ ලස්සන කරපු තවත් එක පුංචි සතෙක්, දැන්නම් දකින්නෙ හරිම අඩුවෙන්, ඉස්සර නම් සැහෙන්න හිටියා. හෙන්ඳිරික්කා මල් ගහක වහල ඉදිද්දී අහම්බෙන් 
තමයි දැක්කේ. 


Lowanaya Sri Lanakan Photography blog,  Sri Lanakan Macro Photography

Camera Canon 60D 50mm 1.8D Lens
www.lowanaya.blogspot.com
Weerasinghe Photography

0 comments:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...