'ලෝවනය' ඡායාරූප බ්ලොග් අඩවිය යාවත්කාලීන කිරීමේ කටයුතු සිදු කෙරෙමින් පවතී... ඔබේ ප්‍රතිචාර, අදහස්, යෝජනා comment එකක් මගින් අපට දන්වන්න... ස්තුතියි.

Followers

මොකද හිතන්නේ මේක ගැන

                   මොකද හිතන්නේ මේක ගැන, ඕන තරන් දැකල ඇති නේද ....ඒත් ලන්වෙලා බලලා තියෙනවද මේ වගේ... මේක මේ කැලේ හැදෙන ගහක්. පාර දෙපැත්තේ ඕන තරන් තියෙනවා


Lowanaya Sri Lanakan Photography blog,  Sri Lanakan Macro Photography

Camera Canon 60D 50mm 18-55mm lens
www.lowanaya.blogspot.com
Weerasinghe Photography

0 comments:

ඔයාලගේ අදහස් අපට ලොකු ශක්තියක්...
හිතෙන දේ කියලා යන්න...

පින්තූරේ දාපු ගමන් පණිවිඩයක් ගෙන්න ගන්න...